Tunnel i fjell

Et oppgavesett som gir arbeid med funksjoner, masse og volum.

matematikk.org: Tunnel i fjell

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License