Opplegg: Tur til Dyreparken

Elevene skal lage budsjett for en tur til Dyreparken.

matematikk.org: Tur til Dyreparken

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License