Verdens flotteste oppfinnelse

Arbeid med romertall og vårt posisjonssystem.

matematikk.org: Verdens flotteste oppfinnelse

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License