Opptak

I samtaleanalyse er "opptak" ("uptake") det at læreren tar opp i samtalen det eleven sier og bygger videre på utsagnene til eleven i den videre samtalen. Dette da i motsetning til at læreren overser elevenes innspill. Begrepet benyttes blant annet av Martin Nystrand.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License