Ordstige

Ordstige er et spill som ble laget av Charles Dodgson (Lewis Carroll) og som ble presentert i Vanity Fair i 1879. På engelsk heter spillet "Doplets".[1]

Spillet går ut på å omforme et ord til et annet ord ved å endre en bokstav av gangen.
Et eksempel; kom fra head til tail: head - heal - teal - tell - tall - tail.
Et norsk eksempel; kom fra norsk til matte: norsk - morsk - morse - korse - karse - kasse - kaste - katte - matte.

Bibliography
1. Flakstad, Helge: Lewis Carroll. Tangenten 3/1999.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License