Oversettelsesledd

Et oversettelsesledd er et "bindeledd mellom det nye språket og de kunnskapene Line har som vi ønsker hun skal videreutvikle", for å sitere Begynneropplæringen kap. 3. Begrepet stammer fra Marit Johnsen Høines, som har utviklet det fra Lev Vygotskys teorier. Målet med oversettelsesleddet er å gjøre språk av andre orden til språk av første orden for eleven.

Det klassiske eksemplet er "Åsmundsnøret", et snøre som Åsmund fingerheklet og som hele klassa fikk et forhold til lengden av. Derfor kunne nye måleenheter (som kilometer) uttrykkes ved å vise til Åsmundssnøret.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License