Overslagsregning

Overslagsregning kan man benytte når man ikke er avhengig av helt eksakt og nøyaktig svar. Ved overslagsregning runder man av tallene (opp eller ned), slik at de blir enklere å regne med. Hvordan tallene avrundes påvirker hvor nøyaktig svaret blir. Når tallene avrundes, bør man derfor tenke over hvor stort avvik det er rom for. Overslagsregning kommer til nytte i situasjoner der man f.eks. raskt vil finne ut hvor mye noe koster.

Eksempel:

247 + 63,50 + 181 = 491,50

med overslag kan det stykket regnes f.eks. slik: 250 + 50 + 200 = 500

Skal man addere to tall, er det en fordel om de avrundes hver sin vei. Skal man derimot subtrahere to tall, bør begge avrundes samme vei. Skal man multiplisere, bør tallene avrundes hver sin vei. Skal man dividere, er det viktigste at man ikke avrunder dividenden for mye.

Lenke til side med oppgaver i overslagsregning: Overslagsregning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License