Pappos

Pappos (ca 300) fra Alexandria var en matematiker.

Han er mest kjent for å ha sammenfattet tidligere tiders matematikk. Men han har også en del oppsiktsvekkende resultater selv. For eksempel:
"Volumet av et omdreiningslegeme som framkommer ved at et areal A i et plan dreier seg om en akse i planet, er lik produktet $A \cdot L$, hvor L er den vei tyngdepunktet i arealet har beveget seg."[1]
"Overflaten av samme volum er omkretsen av A ganger den vei tyngdepunktet av omkretsen har beveget seg."[1]
"Gitt to linjestykker, hver med ett gitt punkt mellom endepunktene. Forbindes de tre punktene kryssvis med de tre andre, vil krysspunktene ligge på rett linje."[1]

Bibliography
1. Brun, Viggo: Alt er tall, Universitetsforlaget 1964.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License