Parallell

Parallell er et uttrykk fra geometrien som beskriver forholdet mellom to eller flere linjestykker, som tilfredsstiller Euklids parallelle postulat, se Euklidsk geometri.
Med andre ord er det to eller flere linjestykker som aldri krysser hverandre og peker i samme retning.
Parallelle linjer er aktuelle i forhold til geometriske konstruksjoner.

Konstruksjon av parallelle linjer:
- Tegn linjestykke a
- Reis to normaler på linjestykke a
- Dersom du ønsker en spesifikk avstand mellom de parallelle linjene, mål med linjal og merk av den ønskede avstanden på begge normalene
- Sett en strek mellom de to merkede punktene

tegnin34.gif

Interessert i en gåte? Sjekk ut denne: http://www.gåter.no/optiske-illusjoner/parallelle-linjer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License