Parallellogram

Et parallellogram er en firkant hvor to og to sider er parvis parallelle.

Eksempel:

Dette betyr at alle kvadrater og alle andre rektangler nødvendigvis er parallellogrammer. Det er også alle romber.

Omvendt er alle parallellogrammer nødvendigvis samtidig trapeser.

Det følger av definisjonen at vinklene i parallellogrammet er parvis like store. Det er dessuten slik at diagonalene halverer hverandre.

Se også:
Areal av parallellogram

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License