Peanos aksiomer

Giuseppe Peano (re)konstruerte de naturlige tall ved hjelp av noen få aksiomer.

Aksiom 1: Det finnes et naturlig tall 1.
Aksiom 2: Hvert naturlige tall a har en etterfølger e(a).
Aksiom 3: Det finnes ikke noe naturlig tall som har etterfølgeren 1.
Aksiom 4: To forskjellige naturlige tall har forskjellig etterfølger.
Aksiom 5: Hvis 1 har en egenskap, og hvis egenskapen nedarves fra et tall til tallets etterfølger, så har alle tall denne egenskapen.

Les mer om Peanos aksiomer i epsilon s. 48-.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License