Pepys

Samuel Pepys. Født i 1633 i London, døde samme sted i 1703.

Sjøfartsadministrator, men definitivt mest kjent for sin dagbok, som gir et fascinerende inntrykk av overklasselivet i London. Dagboken dekker perioden 1. januar 1660 til 31. mai 1669. Pepys hadde mange kontakter, blant annet Isaac Newton.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License