Perlesnor

I undervisningen i matematikk i de første årstrinnene i grunnskolen kan en perlesnor være nyttig. Perlesnora består gjerne av hundre perler fordelt på to farger, f. eks. røde og hvite. Den har ti hvite, ti røde, ti hvite, ti røde osv. Perlesnora er både en lineær modell, fordi kulene ligger etter hverandre på ei rett linje, og en grupperingsmodell, siden kulene er gruppert i tiere ved hjelp av fargen.

flickr:5733581897

Helt i starten (når man arbeider med tall i området 0-20) brukes ofte perlesnor som kun har 20 kuler: 5 hvite, 5 røde, 5 hvite, 5 røde. 100-perlesnora kan introduseres når tallområdet utvides fra 20 til 100.

5 eller 10-er strukturer skal hjelpe elevene til å finne gitte tall og gjøre seg kjent med plasseringen av tallene i forhold til hverandre, og samtidig kan de se mengden som tilsvarer tallet.
Elevene trenes opp til å "lese" tallene på 20-perlesnora ved å bruke 5-er-strukturen. Eks. elevene kan se at 7 perler består av fem perler av en farge pluss to perler til i den andre fargen.
100-perlesnora er tierstrukturert, og elevene får hjelp til å se at det f.eks er syv tierer i tallet 73 og nesten 8 tiere i tallet 79.
Tiere og femmere er viktige holdepunkter.

100-perlesnora består av to farger, gruppert i 10-ere. Perlesnoren skal være med på å gi elevene mentale bilder av tallene opp til 100. Å telle ett tall av gangen er ikke effektivt når vi regner med tall over 20. Med bruk av perlesnora lærer elevene å forholde seg til hele tiere. Dette er en nyttig strategi for hoderegning.
Perlesnor egner seg for undervisning fra første trinn, begynneropplæringen. Den vil kunne være nyttig fram til eleven ikke lenger trenger perlene, men har skapt seg mentale bilder av tallene, og lært seg å forholde seg til hele tiere. Når de kan det, har de bedre forutsetninger for å kunne regne på en tom tallinje.

Alternativ perlesnor

Perlesnor kan også ha en annen inndeling, med annen hver farge, hvite og røde opp til 100 perler med at det står tallene skrevet 1-100 på perlene. Oddetallene er hvite perler og partallene er røde perler. elevene kan på en enkelt måte følge med på perlesnoren med den aktuelle fargen og lære og telle oddetallene/partallene.

Elevene kan bruke perlesnoren til å lære tallremsen. Gjentakelse av tallremsen kan hjelpe barn til å lære tallenes rekkefølge, og sannsynligvis forstå at tallene kommer i en bestemt rekkefølge, og det er alltid den samme rekkefølgen. Dette er viktig for barns tallforståelse. Barn som kan telle skal kunne telle remser i riktig rekkefølge. Elevene kan lære om subtraksjon. Eksempel: 15-3= 12. Læreren peker på tallet 15, så teller eleven tilbake 3 og stopper på 12. Samme metode kan brukes på addisjon. Gjentatt addisjon er enkelt å bruke med perlsesnoren. De kan telle med 3 og 3 om gangen. Slik 3-6-9 osv. Elevene kan enkelt se tallene på perlesnoren. Dette er med på å utvikle multiplikasjon senere i tredje og fjerde trinn.

Les mer om bruk av perlesnor og tom tallinje i undervisningen her:
http://www.caspar.no/tangenten/2010/Dahl-Nohr-101.pdf

Gravemeijer og van Galen har beskrevet bruk av perlesnor som tellemateriale. Se mer om dette i epsilon s. 101.

Arbeid med perlesnor kan være en god forberedelse til å jobbe med tom tallinje.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License