Permutasjon

permutasjon – omordning/ombytting (av elementene i en gruppe). Ordet ble først brukt i denne betydningen i Ars Conjectandi av Jacob Bernoulli.

Antall mulige permutasjoner av $n$ elementer er $n!$ ("n fakultet"), altså $1 \cdot 2 \cdots n$

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License