Pierre de Fermat

Pierre de Fermat (1601-1665) var en fransk advokat. Hans bidrag innen matematikk var tallrike, spesielt innen tallteori og det som senere skulle bli differensialregning. Han var også blant de første som arbeidet med sannsynlighetsregning, med utgangspunkt i en brevveksling med Blaise Pascal: Pascal-Fermat-korrespondansen.

Innen tallteori er han blant annet kjent for Fermats siste sats.

matematikk.org: Pierre de Fermat

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License