Pierre van Hiele

Pierre van Hiele (1909-?) var en nederlandsk matematikklærer og matematikkdidaktiker, som sammen med sin kone, Dina Van Hiele Geldorf, utviklet teorier om barns læring i geometri: van Hieles teorier.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License