PISA

PISA er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for economic cooperation and development) som måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. PISA-resultatene har preget skoledebatten i Norge, siden de har vist at Norge har gjort det middelmådig både i lesing, matematikk og naturfag.

Mens TIMSS-undersøkelsene tar utgangspunkt i hva som er pensum i de ulike landene, og prøver å lage internasjonale tester på grunnlag av det, prøver PISA å ta utgangspunkt i hva som er nødvendig kompetanse nå og i framtida.

Noen av oppgavene fra PISA-undersøkelsene er frigitt, og ligger på PISAs hjemmesider i Norge.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License