Platon

Platon (ca -427- ca -347) var elev av Sokrates. Selv var han læreren til Aristoteles som igjen var læreren til Aleksander den store, som erobret "nesten hele verden".

Platon var en viktig filosof, og matematikken hans var en del av filosofien. Et eksempel på dette, er dialogen "Menon". I denne dialogen prøver Sokrates å overbevise Menon om at mennesket ikke selv oppdager kunnskap, men at vi har sett kunnskapen før vi ble født, og at vi nå bare gjenoppdager den. Dette viser han ved å ta for seg en slavegutt, og stille gutten spørsmål. Spørsmålene dreier seg om hvordan du kan ta utgangspunkt i ett kvadrat og lage et kvadrat som er dobbelt så stort. Målet er å få slaven til å ”gjenoppdage” at man ikke kan doble sidene, men at man isteden kan bruke diagonalene i det opprinnelige kvadratet som sidekanter i det nye. Dette gjør han ved å få til det vi i dag nok vil kalle en "kognitiv konflikt" hos slavegutten.

Dialogen kan med fordel spilles som skuespill i skolen.

I skolen er Platon er blant annet kjent for platonske legemer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License