Plimpton 322

Plimpton 322 er ei leirtavle i Plimpton Collection ved Columbia University. Den er skrevet i perioden -2000 til -1600. Den inneholder en tabell med tall som er knyttet til pytagoreiske tripler.

Litteratur

Ytrehus, Ottar: Matematikkens historie: fra Ahmes til Euklid eller fra tidens morgen til ca. 300 år før Kristi fødsel. Skolesjefen i Oslo 1976, s. 29-38. Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License