Pluggbrett

Kalles også Geobrett eller spikerbrett og er et brett med plugger eller spiker i rutemønster. Brettet brukes ved at man former figurer med gummistrikker på pluggene for å utforske og finne egenskaper til ulike geometriske figurer, finne areal av figurer, jobbe med brøk eller prosentregning. Fordelen ved dette brettet kontra tegning eller modellering er at det er svært lett å endre størrelse, form og fasong, og er derfor tidseffektiviserende. Ved arbeid med pluggbrett kan man bruke et prikkark for å tegne ned figurene man lager.

Mer om pluggbrett (geobrett) her:

http://www.matematikksenteret.no/content/217/Geobrett
http://homepage.mac.com/efithian/Geometry/Activity-03.html
http://www.matematikksenteret.no/attachment.ap?id=630
http://www.youtube.com/watch?v=ikaSgNDnrv0

Eksempel på undervisningsopplegg med utforskning av rettvinklede trekanter og arealberegning på pluggbrett:

Materiell: Ett pluggbrett, gummistrikk og prikkpapir til hvert elevpar.

Hensikt med oppgaven:
- Å finne de rettvinklede trekantene på pluggbrettet og kunne argumentere for at de faktisk er rettvinklede.
- Beregne arealet på trekantene på ulike måter, og kunne argumentere for at de ulike fremgangsmåtene er korrekte.

Introduksjon:
Elevene får som første oppgave å finne rettvinklede trekanter på pluggbrettet. Det er enkelt å finne trekanter hvor katetene er parallelle med pluggbrettets sider. Oppmuntre elevene til også å forsøke å finne rettvinklede trekanter som ikke har kateter parallelle med pluggbrettets sider. La en elev vise eksempler på parallelle og ikke-parallelle trekanter, men vent til alle har tenkt seg om og prøvd selv en stund.

Konkrete oppgaver:
- Hvor mange ulike (ikke kongruente) rettvinklede trekanter kan du finne? Alle trekantene tegnes på prikkpapiret. Diskuter begrepet kongruens etter elevene har funnet et visst antall trekanter.
- La elevene formulere et argument for hvordan de kan vite at de ikke-parallelle trekantene er rettvinklede.
- Beregn arealet på trekantene du har funnet. Kan alle arealene beregnes på samme måte?

Kilde: Ingvill Holdens Matematiske Koffert for Ungdomstrinnet

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License