Polyedre

Romlegemer er litt mer ”håndfaste” enn todimensjonale legemer, og kan derfor ha sine store fordeler i geometriundervisning. Elevene har tross alt flere års erfaring med romlegemer. I de fleste klasserom finnes dessuten en fotball, som er et ganske avansert polyeder.

Matematikk for lærere 6.8 tar for seg polyedre, hvor også Eulers formel nevnes. Eulers formel er neppe så veldig interessant i seg selv, men egner seg godt for arbeid med å finne mønstre, generalisere og bevise. A10.7 har også bittelittegranne romgeometri, og kommer inn på Eulers formel i oppgavene. (Store deler av Imre Lakatos’ ”Proofs and refutations” er bygget opp rundt Eulers formel. Boken anbefales for spesielt interesserte).

Pedagoguery Software Inc. har laget et dataprogram om polyedre som heter Poly. Det er ganske kjekt, og kan lastes ned gratis så man får kikket på det.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License