Polygontall

Polygontall eller figurtall er et tall representert som prikker i et polygon. Et polygon er en geometrisk figur som består av et antall rette linjer mellom like mange punkter i et plan.

Tn - trekanttall
1
1+2
1+2+3
1+2+3+4
1+2+3+4+5+…
Tn+1=Tn+n+1
trekant.png

Kvn - kvadrattall
1
1+3
1+3+5
1+3+5+7
1+3+5+7+9+…..
Kvn+1=Kvn+2n+1
kvadrattall.png

Pn- pentagontall
1
1+4
1+4+7
1+4+7+10
1+4+7+10+13+…
Pn+1=Pn+3n+1
femkanttall.png

Sn- heksagontall
1
1+5
1+5+9
1+5+9+13
1+5+9+13+17+…
Sn+1=Sn+4n+1
sekskanttall.png

Hn - heptagontall
1
1+6
1+6+11
1+6+11+16
1+5+11+16+21+…
Hn+1=Hn+5n+1

On - oktogontall
1
1+7
1+7+13
1+7+13+19
1+7+13+20+25+..
On+1=On+6n+1

Nn - nonagontall
1
1+8
1+8+15
1+8+15+22
1+8+15+22+29+..
Nn+1=Nn+7n+1

Referanse:
Originalversjonene av figurene er laget av Aldoaldoz og er tilgjengelige under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår. De er bearbeidet for eleviki.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License