Potens

potens – fra latin potens ”mektig”

Potens er en matematisk funksjon som uttrykkes av et grunntall opphøyd i en eksponent.
Dette skrives slik:

a b

Eksponenten i potensen forteller oss hvor mange ganger grunntallet skal multipliseres med seg selv.
Det vil si at:

(1)
\begin{align} 4^5 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 1024 \end{align}

Potenser brukes når tallene blir så store eller så små at det kan bli vanskelig å holde oversikt over alle sifrene.

Potenser er også definert for andre eksponenter enn heltall. For eksempel definerer vi at $a^{1/2} = \sqrt{a}$ og videre $a^{k/m} = \sqrt[m]{a}^k$.

Undervisningsopplegg

Potenser og tall på standardform
Potensregning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License