Prealgebra

Prealgebra er et navn på det arbeidet med algebra vi gjør som forberedelse til at vi begynner med algebra som et eget tema i ungdomsskolen.

Vi kan se på algebra som generalisert aritmetikk, og kan jobbe med algebra på denne måten fra langt nede i barneskolen.

Se epsilon kap. 8 for mer om prealgebra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License