Prikkark

Et prikkark er et ark hvor det er prikker i forskjellige mønstre. Slike prikkark kan for eksempel være nyttig i undervisning om speiling eller i isometrisk tegning.

Et eksempel på et prikkark er dette:
flickr:5546379434
Dette prikkarket kan for eksempel brukes i sammenheng med arbeid med spikerbrett.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License