Prikkdiagram

Når dataene opptrer i par, kan det være nyttig med et prikkdiagram. Dette behandles i Matematikk for lærere 1.11 (og i oppgavene) og i Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 9.4.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License