Profesjonskunnskap

Pedagogisk psykologi - profesjonell lærerkunnskap
Psykologi er kunnskapen om adferd og opplevelser hos mennesker generelt. Pedagogisk psykologi legger vekt på hva som bidrar til læring og motivasjon:

  • Hvordan individet reagerer følelsemessig
  • Hvordan sosialt samspill virker inn
  • Et eksplisitt yrkesspråk
  • Redskap for tolkning
  • Tjene til å sette ord på fenomener i lærings- og undervisningssituasjoner

Profesjonell yrkesutførelse
De oppfatninger en gjør seg og de handlingsvalg en fatter

  • Kunnskap om skolens overordnede oppgaver
  • Lover og læreplaner
  • Sammenheng mellom skolen og samfunnet
  • Barn og unges tenkemåte, følelser og samhandling
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License