Projektiv geometri

Når man avbilder et tredimensjonalt objekt til en todimensjonal flate, kalles dette projeksjon. Man går da fra tredimensjonalt til todimensjonalt. Når man for eksempel tar et bilde av noe, skjer det en projeksjon. Hvis man ser på bildet, ser man virkeligheten slik personen som tok bildet, ville sett det. Men man ser ikke hele virkeligheten når noe har blitt projeksjert, man ser bare deler av den. Når man avbilder/tegner virkeligheten/ting skjer det også en projeksjon, det er et forsøk på å gjenskape virkeligheten/tingen på en todimensjonal flate slik tegneren ser virkeligheten/tingen. Det som er svakheten med dette er, at det man ikke ser også blir borte på tegningen. Derfor finnes det også andre måter å lage todimensjonale bilder på, nemlig planprojeksjon. Arkitekter og eiendomsmeglere bruker dette for best å vise kjøperne hvordan huset ser ut. Verdenskartet er også en planprojeksjon av verda.

flickr:3232928

Første møte med projeksjon
For å presentere og forklare projeksjon for barn kan man begynne med å se på egen skygge. Barn kan da oppdage at skyggen endrer seg når man flytter på seg. Dette kan kobles opp til at figurer har ulik projeksjonsavbilding når man vrir på den. Altså hvis man ser på en figur på forskjellige måter så har den forskjellig projeksjon.

Se også

Linker
Her har store norske leksikon forklart projeksjon: http://www.snl.no/projeksjon/matematikk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License