Prosent

Prosent står for "per hundre" og tilsvarer hundredeler. For eksempel er 5 % det samme som fem hundredeler.

Eksempel på prosent:

1/2 = 1:2 = 0,5 = Halvparten av en hel, dvs 50% av 100%

Hvis vi kjøper en genser til 354 kr og vi får 30% avslag, må vi først regne ut hva 30% er og så ta originalsummen (354) minus tallet vi får.

354 *30 : 100 = 106,2
354 -106,2 = 247,8

genseren koster etter 30% avslag 247,8 kr

Undervisningsopplegg

Brøk og prosent
Hverdagsstatistikk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License