Punkt

Et punkt er plassering og skal være så presis som mulig. Et punkt markeres ofte med en prikk, kryss eller pil, men kan også vises på andre måter. Et punkt blir ofte navngitt med store bokstaver, som for eksempel A.

flickr:5683279130

I euklidsk geometri var punkt det som ble definert aller først. Definisjonen var "Et punkt er det som ikke kan deles."

Etter at vi fikk koordinatsystemer kan vi angi et punkts plassering med koordinater, for eksempel kan man i to definisjoner snakke om punktet (1, 2), som ligger én enhet til høyre for y-aksen og to enheter over x-aksen. I tre dimensjoner vil et punkt ha tre koordinater.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License