Pyramide

En pyramide er en romfigur som har et polygon som grunnflate og hvor alle de andre flatene er trekanter hvor to av hjørnene er hjørner i polygonet og det siste hjørnet er felles for alle trekantene.

flickr:5342947533

Se 3d-modeller hos learner.org.

De mest kjente pyramidene i arkitekturen er de egyptiske pyramidene, de meksikanske pyramidene og den moderne pyramiden utenfor Louvre i Paris.

Volumet av en pyramide er arealet av grunnflaten multiplisert med høyden dividert på 3.

Undervisningsopplegg

Bygging av pyramider

wikipedia: Pyramide

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License