Pytagoras

Pytagoras av Samos (ca -580 - ca -500) var en matematiker.

Pytagoras var sønn av en kjøpmann og var sannsynligvis også i Egypt i ungdommen. På Crotona (ved sørkysten av Italia) grunnla han den pytogareiske skolen. Her ble filosofi, matematikk og naturvitenskap behandlet. Her så man på de naturlige tall som ordnende prinsipp for hele universet. Blant annet var man opptatt av forhold mellom heltall lå til grunn for harmonier i musikk.

På et eller annet tidspunkt oppdaget man imidlertid at ikke alle forhold mellom linjestykker i geometrien kan beskrives ved hele tall. Det enkleste eksemplet på det er kanskje at forholdet mellom diagonalen og sidelengden i et kvadrat ikke kan beskrives med heltall. Forholdet blir jo kvadratroten av 2, og dette tallet kan ikke skrives som brøk av heltall. Denne oppdagelsen var i strid med grunntanken i den pytagoreiske skolen, og dette gjorde at tallteori ble ansett som mindre interessant mens geometriens posisjon ble styrket.[1]

I grunnskolen er han mest kjent for Pytagoras' setning.

Litteratur

matematikk.org: Pytagoras av Samos
Torvanger, Dag: Pytagoreiske draumar. Tangenten 3/2007.

Bibliography
1. Kirfel, Christoph: Kriser i matematikken, i "Naturvitere filosoferer". Megaloceros forlag 1997. Bibsys
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License