Pytagoreisk trippel

Et pytagoreisk trippel består av tre tall som kan være sidelengdene i en rettvinklet trekant. For eksempel er (3,4,5) et pytagoreisk trippel. Dette kan sjekkes ved å sette inn i Pytagoras' setning: $3^2 + 4^2 = 5^2$.

Pytagoreiske triplene var blant annet kjent for babylonerne, noe vi blant annet ser gjennom kilden Plimpton 322.

Wikipedia: Pythagorean triple

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License