Radius

Radius er ei linje som går fra sentrum i en sirkel til et punktperiferien.

Lengden av radius inngår i formlene for disse todimensjonale figurene:

Lengden av radius inngår også i formlene for disse tredimensjonale figurene:

Arbeid med radius kan gå under et kompetansemål etter 7. årstrinn som er
"analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandard innanfor teknologi og daglegliv ved hjelp av geometriske omgrep".

Det geometriske begrepet er i denne sammenhengen radius.

Nettsteder hvor du kan jobbe med radius:
http://www.matematikk.org/uopplegg/vis.html?tid=66247
http://www.lokus123.no/?marketplaceId=1982416&languageId=1&siteNodeId=3377051

Eksempel på undervisningsopplegg der elevene lærer om radius:

  • Elevene får utdelt en papirsirkel som de bretter i to, så i fire. Ved å gjøre dette vil de se at radiusen er fra sentrum (midten av sirkelen) og ut til periferien ("sirkelkanten"). De vil også se at uansett hvor du setter streken ut fra midten, vil strekene være like lange. Her kan læreren spørre elevene hva de får når de bretter sirkelen i to (diameter) og hva de får når sirkelen blir brettet i fire (radius).
  • Eleven får et hvitt ark der de skal tegne opp sirkler med passer. De skal også tegne streker fra sirkelens sentrum og ut til periferien. Etter de har tegnet noen stykker skal de måle dem opp med en linjal. På denne måten vil de se at radiusen er lik på alle forsøkene.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License