Rasjonalt tall

Et rasjonalt tall er et tall som kan skrives som en brøk $\frac{a}{b}$ der a og b er heltall og b ikke er 0. Et tall som ikke er rasjonalt kalles irrasjonalt tall.

For eksempel er alle endelige desimaltall rasjonale tall. Eksempel: 0,32424 kan skrives som $\frac{32424}{100000}$.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License