Regnerekkefølgen, huskeregel

Kalkulatorer følger den internasjonale regelen for regnerekkefølge uansett hvor kalkulatoren er laget. Elever på yrkesfaglig studieretning får regnerekkefølgen presentert på følgende måte:
1. regn ut parentesuttrykkene
2. regn ut potensene
3 gjør deretter multiplikasjonene og divisjonene
4. gjør tilslutt addisjonene og subtraksjonene.
Dette er selvfølgelig riktig, men erfaringsmessig er at det er vanskelig for mange elever å huske rekkefølgen hvis du må jobbe uten å bruke hjelpemidler. Noen vil ha nytte av å ha et ord som huskeregel: PaPoDMAS.

1. Pa svarer til parentes(..)
2. Po svarer til potens 2^= 2x2x2=8
3. Divisjon, dele 4/2=2
4. Multiplikasjon, gange 5x4=20
5. Addisjon, pluss 4+3=7
6. Subtraksjon, minus 4-3=1

Erfaringen er at flere elever klarer huske regnerekkefølgen når de husker på ordet PaPoDMAS.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License