Regresjon

Det tredje spørsmålet vi ofte kan stille oss (jf. sentralmål og spredningsmål) er om det er sammenhenger mellom forskjellige data. Vi kan for eksempel regne med at det er en viss sammenheng mellom alder og vekt av barn. Men av og til er ikke sammenhengen så opplagt: er det sammenheng mellom menneskers høyde og deres inntekt? Hvis det er en slik sammenheng, er det høyst interessant. For å påvise slike sammenhenger trenger man matematikk. Mer om det å påvise slike sammenhenger kan man lese i Matematikk for lærere 11.2.

Dette henger også tett sammen med temaet hypotesetesting, som behandles i Matematikk for lærere 11.4 og Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning kap. 12. Aha 7.15 behandler hypotesetesting med tilknytning til binomisk fordeling.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License