Regulær

fra latin regula (regel, rettesnor): regelmessig

I en geometrisk sammenheng vil en regulær mangekant betyr at alle sidene er av samme lengde og at alle samsvarende vinkler er av samme størrelse. Likesidet trekant og kvadrat er eksempler på regulære geometriske figurer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License