Regulær mangekant

En regulær mangekant er en mangekant hvor alle vinklene er like store og alle sidene er like lange.

Oppgave: Hva er da en regulær firkant?

En regulær firkant må være et kvadrat. En rombe vil ikke være regulær, fordi vinklene ikke er like store. Når det gjelder trekanter, er det kun de likesidete som er regulære.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License