Rekreasjonsmatematikk

Rekreasjonsmatematikk er en oppgavetype man på engelsk kaller “recreational mathematics” - det dreier seg om oppgaver som ikke har noen direkte nytteverdi, men som er laget for å være underholdende. Mange slike morsomme oppgaver har eksistert i tusenvis av år og finnes i mange forskjellige kulturer. Mange ganger kan en lærer oppdage at elevene diskuterer denne typen oppgaver i friminuttene. Det kan være mye moro og matematikk i å trekke slike oppgaver også inn i matematikktimene (se van Maanen 1999).

Oppgave: Da en arabisk mann døde mett av dager, etterlot han seg blant annet 17 kameler og 3 sønner. Sønnene skulle arve ham, og etter gammel skikk skulle den eldste sønnen ha halvparten, den mellomste tredjeparten og den yngste niendeparten av arven. Men hvordan skulle de klare en slik deling?
De kranglet og kranglet, og begynte å komme fram til at for å få til dette, måtte de slakte dyr. Men det ville de jo helst ikke, for dyrene var mer verdifulle levende enn døde. Så de fortsatte kjeklingen. Etter en stund var naboen lei av all kranglingen, så han kom over på besøk. Søsknene fortalte, delvis i munnen på hverandre, hva de kranglet om. Etter å ha hørt på dem, tenkte naboen seg om litt, og så tilbød han seg å låne dem en kamel.
Dermed hadde de 18 kameler. Den eldste sønnen fikk på denne måten 18 / 2 = 9 kameler. Den neste fikk 18 / 3 = 6 kameler, og den yngste fikk 18 / 9 = 2 kameler. Det blir til sammen 17 kameler, og så leverte de den lånte kamelen tilbake til eieren med takk for lånet.
Hva skjedde?

Oppgave: En mann hadde 1000 kroner, og skulle kjøpe 100 ting. Han kunne velge mellom pizzaer til 50 kroner stykket, pølser til 10 kroner stykket eller is til 5 kroner stykket. Hvor mange måtte han kjøpe av hver type hvis han måtte kjøpe minst en av hver?

Oppgave: Skriv følgende uttrykk enklest mulig: $(x-a)(x-b)(x-c) \cdots (x-z)$

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License