Rektangel

Ordet rektangel kommer fra latin rectus ”rett” + angulus ”vinkel”

Et rektangel er en firkant hvor alle vinklene er like store, og dermed rette vinkler.
I et rektangel er to og to sider parallelle, og to og to sider like lange.

Areal

Man kan regne ut arealet av et rektangel. Formelen for areal er lengde * bredde (l*b). Det vi finner ut da er hva som er ”inni” rektangelet. Man kan også bruke utregning av areal i undervisningen. Da kan elevene tegne egne rektangler, og regne ut arealet av disse. Man kan også regne ut arealet av tavla, eller gulvet i klasserommet. De kan også få oppgaver hvor arealet er gitt, da skal de finne ut målet på lengden og bredden.

Omkrets

Når man skal finne omkretsen av et rektangel, må man addere alle sidene. Formelen blir dermed side + side + side + side (s+s+s+s). Ved å regne ut omkretsen finner man veien rundt rektangelet. I et undervisningsopplegg kan man regne ut omkretsen av dører og vinduer.

Egenskaper

Her er noen andre egenskaper rektanglet har (og som følger fra definisjonen ovenfor):

  • sider som ikke møtes, vil være like lange
  • to og to sider er parallelle (og derfor er ethvert rektangel også et parallellogram og en trapes
  • diagonalene halverer hverandre

Eksempel:

Forslag til andre undervisningsopplegg

Læreren kan ta med bilder av ulike geometriske figurer. Læreren kan vise frem disse ved hjelp av for eksempel PowerPoint. Elevene skal delaktige i diskusjonen om hvilke figurer som er rektangler, og hvorfor akkurat disse er rektangler.

Linker for 3. trinn
http://web2.gyldendal.no/multi/multi%203/ - Her kan skal elevene finne de rette navnene på de forskjellige figurene.

Linker for 4. trinn
http://norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v00/Leremiddel_om_geometri/2index.html - Her du lære mer om de forskjellige geometriske figurene, blant annet firkantfamilien.

Linker for 5. trinn
http://www.norsknettskole.no/student07/107katiesofl/ - Her er det varierte oppgaver og teori om geometriske figurer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License