Relativ frekvens

Den relative frekvensen til en verdi i et materiale forteller hvor stor andel av materialet som har denne verdien.

For eksempel:

Terningkast Antall Relativ frekvens Kumulativ frekvens
1 3 0,3 0,3
2 1 0,1 0,4
3 2 0,2 0,6
4 0 0 0,6
5 3 0,3 0,9
6 1 0,1 1,0

Om relativ frekvens står det i Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 8.1.

Sannsynlighet basert på relativ frekvens

En måte å se på sannsynlighet på, som fungerer glimrende i en del tilfeller, er å se på den relative frekvensen]]]. Kort sagt betyr det at vi ser på en del identiske forsøk, og ser hvor mange ganger forskjellige ting har skjedd. Så innbiller vi oss at dette tallet sier noe om sannsynligheten.

La oss si at vi skal svare på følgende oppgave: "En kvinne venter et barn. Hva er sannsynligheten for at det blir ei jente?" Vi kan være fristet til å tro at sannsynligheten er 50% for hvert av kjønnene, men det er strengt tatt ingen ting som tilsier at den skal være akkurat det. Tvert imot, når vi ser på statistikken, viser det seg at det er litt flere gutter som blir født – i 2000 var 51,4 % av barna som ble (levende) født i Norge, gutter. Året før var tallet 51,4 %. I 1998, derimot, var tallet 51,2 %. Vi ser altså at andelen gutter er ganske stabil, og det er fristende å si at sannsynligheten for å få gutt er ca. 51,4 %.

Det er denne typen sannsynlighetsbegrep som har vært vanligst gjennom historien – selv om man ikke tallfester sannsynligheten, argumenterer man med hva som ”vanligvis” skjer. Aristoteles brukte for eksempel denne typen argumentasjon. Denne måten å snakke om sannsynlighet på, har (nå) en teoretisk begrunnelse. ”De store talls lov” sier at når vi bare gjentar noe mange nok ganger, vil den relative frekvensen ganske sikkert ligge i nærheten av den virkelige sannsynligheten (Jakob Bernoulli: Ars Conjectandi, 1713).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License