René Descartes

René Descartes (1596-1650) var en fransk filosof og matematiker.

Han utviklet blant annet koordinatsystemet (derfor kalt det kartesiske koordinatsystem). En anekdote om Descartes sier at han en gang lå hjemme og så opp i taket, og der var det ei flue som fløy rundt. Han begynte å tenke over hvordan han kunne beskrive bevegelsene til flua. Siden taket var delt opp i felt, fikk han ideen til å telle bortover. Altså som i et koordinatsystem – eller kartesisk koordinatsystem, som vi kaller det etter Descartes. For om fluehistorien er litt tvilsom (eller strengt tatt: uten ethvert grunnlag), er det i hvert fall et faktum at det var han som fant opp koordinatsystemet. Dermed hadde altså først François Viète funnet opp en enkel måte å skrive formler på, og nå hadde Descartes funnet på en måte å tegne dem.

Wikipedia: Descartes
matematikk.org: René Descartes

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License