Ressurser om matematikkhistorie på engelsk

Denne siden skal inneholde en liste over de mest sentrale engelskspråklige ressursene for matematikkhistorie som er knyttet til eller kan knyttes til grunnskolebruk. I motsetning til Ressurser om matematikkhistorie på norsk er den ikke ment å være uttømmende. Denne lista skal heller ikke ha med litteratur som også finnes på norsk.

Nettressurser

Jeff Miller: Earliest Uses of Various Mathematical Symbols
Jeff Miller: Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics
The MacTutor History of Mathematics archive - biografier og artikler om matematikkhistorie
University of York: History of Statistics
Maths is good for you - History of mathematics for young mathematicians

Artikler i tidsskrifter, rapporter etc

Smestad, Bjørn: Teachers’ conceptions of history of mathematics, HPM 2008, Mexico City.

Artikkelsamlinger

Barbin, Evelyne, Nad'a Stehlíková og Constantinos Tzanakis: Proceedings of the 5th European Summer University ESU 5. Vydavatelský servis 2008.
Fauvel, John og Van Maanen, Jan: History in mathematics education. ICMI Study, Kluwer 2000. Bibsys
Furinghetti, Fulvia, Sten Kaijser og Constantinos Tzanakis: HPM2004 & ESU4 Proceedings. Uppsala Universitet 2004.
Horng, Wann-Sheng og Fou-Lai Lin: Proceedings from the HPM 2000 Conference, National Taiwan Normal University 2000. Vol I og II. Bibsys
Katz, Victor J. (red.): Using history to teach mathematics : an international perspective, MAA 2000. Bibsys
Mosvold, Reidar og Bekken, Otto B. (red.): Study the masters: proceedings of a Nordic pre-conference to ICME 10 and the HPM satellite in 2004. NCM 2003. Bibsys

Fagbøker - oversiktsbøker

Bell, E. T.: Men of mathematics: Simon and Schuster, New York, 1937. Bibsys
Boyer, Carl B. & Uta C. Merzbach: A history of mathematics, 2nd ed., Wiley, New York, 1989. Bibsys
Eves, Howard: An introduction to the history of mathematics, 6th ed, Saunders College Publishing, Philadelphia, 1990. Bibsys
Gullberg, Jan: Mathematics: from the birth of numbers, W.W. Norton, New York, 1997. Bibsys
Joseph, George Geverghese: The crest of the peacock: Non-european roots of mathematics, Penguin, London, 1992. Bibsys
Katz, Victor J.: A history of mathematics: an introduction, HarperCollins College Publishers, New York, 1993. Bibsys
Katz, Victor og Karen Dee Michalowicz (ed): Historical Modules for the Teaching and Learning of Mathematics (CD-ROM)
Osen, Lynn M.: Women in mathematics, The MIT Press, Cambridge, 1974. Bibsys

Fagbøker - mer spesialiserte bøker

Edwards, C. H.: The historical development of the calculus, Springer, New York, 1979. Bibsys
Ore, Øystein: Number theory and its history, McGraw-Hill, New York, 1948. Bibsys
Siegmund-Schultze, Reinhard: Mathematicians Fleeing from Nazi Germany: Individual Fates and Global Impact, Princeton University Press 2009. Bibsys

Lærebøker for lærerutdanning/bøker for lærere med innslag av matematikkhistorie

Reimer, W. og Reimer, L: Historical Connections in Mathematics, Vol. I-III. Bibsys

I lærebøker for elever

Kurs i matematikkens historie

Hovedfagsoppgaver, doktorgradsavhandlinger etc.

Originalkilder

Euklids Elementene - med dynamiske illustrasjoner.
Fauvel, Fauvel and Jeremy Gray (red.): The History of Mathematics - A Reader. Macmillan Publishing and The Open University 1996. Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License