Ressurser om matematikkhistorie på norsk

På denne siden skal det lages en samlet oversikt over mest mulig av det som finnes på norsk om matematikkhistorie som er koblet til grunnskolen (eller som kan kobles til grunnskolen). I motsetning til lista over ressurser om matematikkhistorie på engelsk er denne lista (på sikt) ment å være mest mulig uttømmende - alt skal (på sikt) med.

Nettressurser

Artikler i tidsskrifter, rapporter etc

 • Askevold, Gjert-Anders: Ostomachion. Tangenten 1/2010.
 • Bjørnestad, Øistein: Litt om å ”forstå” regnbuen. Tangenten 4/2007.
 • Botten, Geir: Dypdykk i gammel bok. Tangenten 4/2009.
 • Breiteig, Trygve: Den gamle algoritmen for kvadratrot. Tangenten 4/1997.
 • Breiteig, Trygve: Kulturelle perspektiver på matematikken. I Gjone/Onstad (red.): Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang. NKS-forlaget 2000. Bibsys
 • Bueie, Henning: Vedisk multiplikasjon – en ny innfallsvinkel. Tangenten 1/2006.
 • Burn, Bob: Matematikkens historie - blindspor eller skattekiste. Tangenten 2/1998.
 • Dahl, Henrik: Hvorfor er sannsynlighet så vanskelig? Tangenten 1/2003.
 • Ellingsrud, Geir: Symmetri i platonske legemer, Tangenten - inspirasjonsbok for matematikklærere.
 • Fjæra, Olav K.: Aritmetikk og algebra - del 1. Tangenten 3/2007.
 • Fjæra, Olav K.: Aritmetikk og algebra - del 2. Tangenten 4/2007.
 • Flakstad, Helge: Månedens matematiker: Bhaskaracharya. Tangenten 1/1999.
 • Flakstad, Helge: Florence Nightingale, Tangenten 2/1999.
 • Flakstad, Helge: Kroppen - mål og proporsjoner. Tangenten 2/2004.
 • Flakstad, Helge: Lewis Carroll. Tangenten 3/1999.
 • Flakstad, Helge: Piet Mondrian - en av de store. Tangenten 2/2004.
 • Fuglestad, Anne Berit: Internettressurser: Historie, Tangenten 2/2000.
 • Gjone, Gunnar: August Ferdinand Möbius og Möbius-båndet. Tangenten 4/2001.
 • Gjone, Gunnar: Lewis Carroll - Alice i eventyrland. Tangenten 1/2007.
 • Gjone, Gunnar: Matematikk på frimerker. Tangenten 2/2006. (Om Carnot.)
 • Gjone, Gunnar: Matematikk på frimerker. Tangenten 4/2009. (Om Leibniz.)
 • Gjone, Gunnar: Platonske legemer. Tangenten 3/2009.
 • Gjone, Gunnar: Simon Stevin (1548-1620) og desimalene. Tangenten 2/1998.
 • Gjone, Gunnar: Alan Mathison Turing. Tangenten 3/2008.
 • Gjone, Gunnar: Uendelige mengder. Tangenten 3/2000.
 • Grøn, Øyvind G.: Fra Newton og solsystemet til Einstein og universet. I Jørgensen/Newth (red.): Matematikk med din glede. Gyldendal 2008. Bibsys
 • Grøntvedt, Ellen: Det gylne snitt. Tangenten 2/2004.
 • Grånås, Pål: Herons formel. Tangenten 2/2000 og Tangenten - inspirasjonsbok for matematikklærere.
 • Gupta, R. C.: Historisk brøkregning i klassen, Tangenten 3&4, 1993.
 • Hag, Kari og Per: Niels Henrik Abel og uendelige rekker - et tema i fagdidaktikken! Tangenten 1/1999.
 • Henjum, Jon: Alen, Tangenten 4/2002 s. 45.
 • Henjum, Jon: Fjerdingsveg, Tangenten 4/2002 s. 16.
 • Henjum, Jon: Gamle mynteiningar, Tangenten 4/2002 s. 45.
 • Henjum, Jon: Hvordan får de endene til å møtes?, Tangenten 4/2002.
 • Henjum, Jon: Kvadratmil, Tangenten 4/2002 s. 26.
 • Henjum, Jon: Lauving som matematikk. Tangenten 1/2000.
 • Hoff, Svein: Matematikk og naturfag - et samboerskap som grunnskolen underslår. Tangenten 4/2004.
 • Holme, Audun: Måling og geometri i praksis før Pytagoras. Tangenten 4/2002.
 • Holme, Audun: Matematikkloftet: Allan Turing. Tangenten 2/2009.
 • Holme, Audun: Matematikkloftet: Arkimedes’ død. Tangenten 1/2011.
 • Holme, Audun: Matematikk-loftet: De første prinsipper og et gyldig matematisk bevis. Tangenten 4/2008.
 • Holme, Audun: Matematikk-loftet: Koder. Tangenten 1/2009.
 • Holme, Audun: Matematikkloftet: Metoden, kulen og sylinderen. Tangenten 4/2010.
 • Holme, Audun: Matematikkloftet: Pappos. Tangenten 3/2008.
 • Holme, Audun: Matematikkloftet: Polyedre 1. Tangenten 3/2009.
 • Holme, Audun: Matematikkloftet: Polyedre 2. Tangenten 4/2009.
 • Høines, Marit Johnsen: - noen har funnet på det! Tangenten 2/1998.
 • Isdahl, Hans: Er jorda flat eller rund? Tangenten 4/2002 og Tangenten - inspirasjonsbok for matematikklærere.
 • Johansen, Nils Voje: Caspar Wessel – Norges første matematiker. Tangenten 2/2000.
 • Johansen, Nils Voje og Geir Ellingsrud: Denne kunsten heter Algorismus. Tangenten 1/2002.
 • Johansen, Nils Voje: Frimerker og mynt til Niels Henrik Abels 200-årsjubileum. Tangenten 3/2002.
 • Kirfel, Christoph: Kriser i matematikken, i "Naturvitere filosoferer". Megaloceros forlag 1997. Bibsys
 • Kirfel, Christoph: Redningen som kom for sent. Tangenten 3/2003.
 • Kirfel, Christoph: Regula falsi, et gammelt triks for å løse likninger, Tangenten 4/1997 og 1/1998 og Tangenten - inspirasjonsbok for matematikklærere.
 • Kirfel, Christoph: Sirkelens kvadratur og Hippokrates' måner, Tangenten 2/1998.
 • Kirfel, Christoph: Integrasjon etter Fermat. Tangenten 2/2009.
 • Klette, Mona: Pisano i klasserommet, Tangenten 2/2000.
 • Lahn-Johannessen, Marit: Indisk algebra, Tangenten 1/2006.
 • Lindland, Elisabet: Tallet 10 - bare enda et siffer? Tangenten 2/2003.
 • Manne, Per: Arkimedes under hammeren, Tangenten - inspirasjonsbok for matematikklærere.
 • Onstad, Torgeir: Tall og figurer - på tvers av kulturer. I Jørgensen/Newth (red.): Matematikk med din glede. Gyldendal 2008. Bibsys
 • Onstad, Torgeir: Tilfeldighet og sannsynlighet. I Gjone/Onstad (red.): Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang. NKS-forlaget 2000. Bibsys
 • Pettersen, Geir Olaf: Nierprøven i lærebøker fra 1900-tallet, Tangenten 1/2011.
 • Rinvold, Reinert A.: Negative tall og algebra. Tangenten 1/2001.
 • Roggen, Vibeke: Bilder fra matematikkens historie. I Jørgensen/Newth (red.): Matematikk med din glede. Gyldendal 2008. Bibsys
 • Rossing, Nils Kr.: Symmetribetrakninger av noen tradisjonelle flettemønstre. Tangenten 2/2002.
 • Rønning, Frode: Geometrien på Vestfronten. I 850-årsjubileet for Nidaros erkebispesete - olsok 2003: Idéhefte for grunnskolen. Bibsys
 • Rønning, Frode: Geometriske mønster i islamsk kunst. Tangenten 2/2004.
 • Sandvik, Mariann Tallis: Mayaenes tallsystem, Tangenten 2/2007.
 • Smestad, Bjørn: Matematikkhistorie i grunnskolens lærebøker - en kritisk vurdering
 • Smestad, Bjørn: Leonardo Pisano, Tangenten 4/1999.
 • Smestad, Bjørn: Matematikkens makt. Tangenten 3/2005.
 • Smestad, Bjørn: Regneverktøy gjennom historien, Tangenten 4/2001.
 • Stedøy-Johansen, Ingvill Merete: Vannskrekk, hundeskrekk og flyskrekk? Bare blåbær i forhold til tallskrekk! I Jørgensen/Newth (red.): Matematikk med din glede. Gyldendal 2008. Bibsys
 • Stubhaug, Arild: Sophus Lie. Tangenten 2/2000.
 • Torkildsen, Ole Einar: Multiplikasjon og divisjon i det gamle Egypt. Tangenten 4/1997.
 • Torkildsen, Ole Einar: Trachtenberg og multiplikasjon med 6. Tangenten 4/1997.
 • Torvanger, Dag: Fem geometriproblem frå arkitekturen. Tangenten 2/2006.
 • Torvanger, Dag: Geometrien i kuplar. Tangenten 4/2009.
 • Torvanger, Dag: Pytagoreiske draumar. Tangenten 3/2007.
 • Urke, Torbjørn: Tidsrekning. Tangenten 4/1999.
 • van Maanen, Jan: Geometritimer inspirert av en middelalderkonflikt. Tangenten 2/2000. (Oversatt og bearbeidet av Bjørn Smestad.)
 • van Maanen, Jan: Kan dagens matematikkundervisning profitere på gamle metoder? Tangenten - inspirasjonsbok for matematikklærere. (Oversatt og tilrettelagt av Anne Bjørnestad.)
 • van Maanen, Jan: Moderne matematikk og gamle metoder. Tangenten 2/2000. (Oversatt og bearbeidet av Bjørn Smestad.)

En rekke artikler av Gunnar Gjone i Tangenten under overskriften "Matematikere på frimerker" er ikke tatt med her, da de senere er samlet til en bok, se nedenfor.

Artikkelsamlinger

Fagbøker

 • Arvesen, Ole Peder: Gi meg et fast punkt. Aschehoug 1967. Bibsys
 • Arvesen, Ole Peder: Fra åndens verksteder. Aschehoug 1973. Bibsys
 • Arvesen, Ole Peder: Mennesker og matematikere. Aschehoug 1940. Bibsys
 • Asimov, Isaac: Om tall. Dreyers 1980. Bibsys
 • Bekken, Otto B.: Den første norske matematiker: Caspar Wessel, Caspar 1996. Bibsys
 • Bekken, Otto B.: Matematikk i utvikling. Bok I : Tallsystemets røtter. Agder distriktshøgskole 1984. Bibsys
 • Bekken, Otto B.: Primtall fra Euklid til CRAY. ADH 1994. Bibsys
 • Bekken, Otto B. og Christoffersen, Marit: Algorimus i Hauksbók i europeisk perspektiv. Skrifter 1/1985. Bibsys
 • Birkeland, Bent: Norske matematikere: litt om deres liv og virke, Gyldendal 1993. Bibsys
 • Bjerknes, Carl Anton: Niels Henrik Abel. En skildring av hans liv og arbeide. Omarbeidet og forkortet utgave i anledning av 100-årsdagen for Abels død ved V. Bjerknes. H. Aschehoug & Co 1929. Bibsys
 • Bjerknes, Vilhelm: Til minde om professor Carl Anton Bjerknes. A.W. Brøggers bogtrykkeri 1903. Bibsys
 • Bjerknes, Vilhelm: C.A. Bjerknes hans liv og arbeide. Træk av norsk kulturhistorie i det nittende aarhundre. H. Aschehoug & Co 1925. Bibsys
 • Bodanis, David: E=mc^2 En biografi om verdens mest berømte ligning. Gyldendal Norsk Forlag 2001. Bibsys
 • Botten, Geir: Min lidle norske regnebog : noen dypdykk i ei lærebok i matematikk fra 1645, Universitetsforlaget 2009. Bibsys
 • Brun, Viggo: Alt er tall: matematikkens historie i oldtid og middelalder, Universitetsforlaget 1964. Bibsys
 • Brun, Viggo: Regnekunsten i det gamle Norge. Universitetsforlaget 1961. Bibsys
 • Gjone, Gunnar: Matematikkhistorie i miniatyr, Caspar forlag 1996. Bibsys
 • Hogben, Lancelot: Matematikk for millioner. Gyldendal 1937. Bibsys
 • Hogben, Lancelot: Mennesket og matematikken, Tiden 1962. Bibsys
 • Hogben, Lancelot: Tallenes trylleri. Tidens Norsk Forlag 1969. Bibsys
 • Holmboe, Bernt Michael: En kort fremstilling af Niels Henrik Abels liv og videnskabelige virksomhed. Chr. Grøndahl 1829. Bibsys
 • Holme, Audun: Matematikkens historie 1. Fra Babylon til mordet på hypatia. Fagbokforlaget 2001. Bibsys
 • Holme, Audun: Matematikkens historie 2. Fra de arabiske vise til Niels Henrik Abel. Fagbokforlaget 2004. Bibsys
 • Holme, Audun: Innføring i geometri. Fra Euklid til Mandelbrot, Alma Mater 1996. Bibsys
 • Holme, Audun: Da matematikken ble til. Damm 2007. Bibsys
 • Ifrah, Georges: All verdens tall: tallenes kulturhistorie I-II, Pax 1997. Bibsys
 • Johansen, Thorleif: Matematikken i oldtiden. Aschehoug 1945. Bibsys
 • Klev, Ådne Fardal og Bekken, Otto B.: Frå bondestove til stortingssal: glimt frå livsgjerninga til Aanen Olsen Bergsager. Privat 2008. Bibsys
 • Onstad, Torgeir: Likningenes historie – fra Babel til Abel, NKS fjernundervisning, 1993. Bibsys
 • Ore, Øystein: Niels Henrik Abel: et geni og hans samtid, Gyldendal 1954. Bibsys
 • Osserman, Robert: Universets poesi: en matematisk oppdagelsesferd i kosmos, Pax, Oslo, 2001. Bibsys
 • Pesic, Peter: Abels bevis: å løse det uløselige, Athene 2005. Bibsys
 • Reed, Jon og Aarnes, Johan F.: Matematikk i vår tid. Universitetsforlaget 1967. Bibsys
 • Seip, Jens Arup: Ole Jacob Broch og hans samtid. Gyldendal Norsk Forlag 1971. Bibsys
 • Singh, Simon: Fermats siste sats: historien om gåten som forfulgte verdens skarpeste hjerner i 358 år, Aschehoug 1998. Bibsys
 • Singh, Simon: Koder: skjulte budskap fra det gamle Egypt til kvantekryptografi, Aschehoug, Oslo 2000. Bibsys
 • Solvang, Ragnar: Matematisk etymologi : med historiske kommentarer, Damm 2002. Bibsys
 • Spangberg, Asger og Thomsen, Klaus: Differentialregningen i historisk perspektiv, Århus universitetsforlag 1998. Bibsys
 • Stubhaug, Arild: Et foranskutt lyn: Niels Henrik Abel og hans tid, Aschehoug 1996. Bibsys
 • Stubhaug, Arild: Det var mine tankers djervhet: matematikeren Sophus Lie. Bibsys
 • Stubhaug, Arild: Med viten og vilje: Gösta Mittag-Leffler (1846-1927). Aschehoug 2007. Bibsys
 • Stubhaug, Arild: Niels Henrik Abels skoletid, UiO 2002. Bibsys
 • Thompson, Jan: Matematikkleksikon, Kunnskapsforlaget 1997. Bibsys
 • Thorvaldsen, Steinar: Matematisk kulturhistorie - en artikkelsamling, Eureka forlag 2002. Bibsys
 • White, Michael: Leonardo: historien om Leonardo da Vinci, den første vitenskapsmann. Damm 2005. Bibsys
 • Ytrehus, Ottar: Matematikkens historie: fra Ahmes til Euklid eller fra tidens morgen til ca. 300 år før Kristi fødsel. Skolesjefen i Oslo 1976. Bibsys
 • Øksendal, Bernt: Tall og tallsystem: om tallbegrepets utvikling fram til i dag. Gyldendal 1991. Bibsys

Lærebøker for lærerutdanning/bøker for lærere med vesentlig innslag av matematikkhistorie

 • Bjørnestad, Øistein, Tom Rune Kongelf og Terje Myklebust: Alfa. Matematikk for allmennlærerutdanningen. Fagbokforlaget 2006. Bibsys
 • Botten, Geir: Meningsfylt matematikk - nærhet og engasjement i læringen. Caspar 1999. Bibsys
 • Breiteig, Trygve og Rolf Venheim: Matematikk for lærere 1 og 2, Universitetsforlaget 2005. Bibsys (Digitalt bind 1 (1997-utg) Digitalt bind 2 (1997-utg))
 • Ellingsrud, Geir og Kristin Eli Strømme: Lykkehjulet, NKS-forlaget 1999. Bibsys
 • Fauskanger, Janne, Reidar Mosvold og Elin Reikerås (red.): Å regne i alle fag, Universitetsforlaget 2009. Kapittel 6: Historiske trender i regneopplæringen i Norge, av Geir Botten og Svein Arne Sikko. Bibsys
 • Herbjørnsen, Olga: Tall og tallsystemer, studiehefte. Høgskolen i Oslo. Bibsys
 • Høines, Marit Johnsen: Begynneropplæringen: fagdidaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning. Caspar 2006. Kap. 1 Bibsys
 • Lysø, Knut Ole: Sannsynlighetsregning - en fagdidaktisk innføring. Caspar 2005. Bibsys
 • Nygaard, Olav, Per Sigurd Hundeland og Petter Pettersen: Aha. Matematikk og matematikkdidaktikk. HøyskoleForlaget 1999. Bibsys
 • Rossing, Nils Kristian: Den matematiske krydderhylle. Vitensenteret 2007. Bibsys
 • Selvik, Bjørg Kristin (red): Matematiske sammenhenger: Algebra og funksjonslære. Caspar 1999-2007. [http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=071048936&kid=biblio]
 • Selvik, Bjørg Kristin (red): Matematiske sammenhenger: Geometri. Caspar 1999. Kap. 5. Bibsys (Digitalt)
 • Selvik, Bjørg Kristin (red): Matematiske sammenhenger: Tallære. Caspar 2000. Kap. 1. Bibsys
 • Smestad, Bjørn: Historisk introduksjon til sannsynlighetsregning (for lærerstudenter), 3. utgave.
 • Solem, Ida Heiberg og Reikerås, Elin Kirsti Lie: Det matematiske barnet. Caspar 2008. Kap. 6 og 8. Bibsys
 • Tufteland, Geir (red): Matematikk 1 for allmennlærerutdanningen, bind 2, Universitetsforlaget 1998. Især Audhild Vaajes kapittel "Fra matematikkens historie". Bibsys
 • Tvete, Kjartan: Geometri jordmåling: tverrfaglig tema. Caspar 1990. Bibsys

I lærebøker for elever

(Det vil være for omfattende å liste opp og gå gjennom alle lærebøker i grunnskolen. Men en gjennomgang av L97-lærebøkene finnes i
Smestad, Bjørn: Matematikkhistorie i grunnskolens lærebøker - en kritisk vurdering.)

Men også av interesse:

 • Jensen, Ole Petter: Matte med teskje. Matematikkforlaget 2000-2006. Bibsys

Norske kurs i matematikkens historie

Hovedfagsoppgaver, doktorgradsavhandlinger etc.

 • Christensen, S.A.: Matematikens Udvikling i Danmark og Norge i det XVIII. Aarhundrede: En matematisk-historisk Undersøgelse. Hempelske Boghandels Forlag, Odense 1895. Bibsys (dansk)
 • Frøyland, Egil: Matematikk i skolen: hvorfor - hva og hvordan?: en historisk-pedagogisk oversikt over skolematematikkens målsetning, innhold og metode med særlig vekt på utviklingen i Norge på 1800-tallet. Privat 1965. Bibsys
 • Haga, Per Gunnar: En sammenligning av Euklids Elementer med norske lærebøker i matematikk. Med fokus på Pytagoras' setning, Euklids algoritme og Euklids eksistensbevis for uendelig mange bevis. UiA 2009.
 • Hundeland, Per Sigurd: Fra sannsynlighetsregningens historie, utviklingstrekk, anvendelser og uavhengighet. HiA 1996. Bibsys
 • Lahn-Johannessen, Marit: Rektor og matematiker Fredrich Christian Holberg Arentz: hans påvirkning på matematikkfaget ved Bergen Katedralskole med et eksempel på bruk av originale kilder, HiA 2002. Bibsys
 • Løkkeberg, Petter: Leonardo da Vinci: en studie av renessansens universalgenis matematikk. UiA 2007. Bibsys
 • Mosvold, Reidar: Det genetiske prinsipp i matematikkdidaktikk. HiA 2001. Bibsys
 • Stokkeland, Kjell Eivind: Den vediske geometrien kontra hinduismen. En jakt på den vediske geometriens opphav. HiA 1997. Bibsys
 • Syvertsen, Hege Therese: Fra sannsynlighetsregningen på 1700-tallet til norsk skole år 2000. HiA 1999. Bibsys
 • Tveit, Cato: Matematikkens historie som en del av matematikkfaget i skolen, HiA 1998. Bibsys
 • Wasenden, Wilfred: Matematikk og yrkesutdanning fra middelalderen til Reform94: en analyse av forholdet mellom allmennfag og yrkesfag. Ped-tjenester 1998. Bibsys

Originalkilder

 • Leonardo Pisanos Liber abbaci. Tangenten 2/2000.

Romaner med betydelig matematikkhistorisk innhold

 • Alder, Ken: Alle tings mål. Historien om meteren, en feil og en syv år lang odyssé. Cappelen 2003. Bibsys.
 • Doxiadis, Apostolos: Onkel Petros og Goldbachs formodning. Pax 2001. Bibsys
 • Næss, Atle: Roten av minus en. Gyldendal 2006. Bibsys
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License