Rett prisme

Et rett prisme er et prisme hvor alle sideflatene (men ikke nødvendigvis topp og bunn) er rektangler.

Volumet av rette prismer finner vi ved å multiplisere målet for arealet av grunnflaten med målet for høyden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License