Rettvinklet trekant

En rettvinklet trekant er en trekant hvor en av vinklene er 90 grader.

Eksempel:

I en rettvinklet trekant kaller vi den lengste siden for hypotenus og de to andre sidene for kateter.

Pytagoras' setning gjelder for rettvinklede trekanter.

Et undergruppe av rettvinklede trekanter er trekanter hvor de to andre vinklene er 30 og 60 grader. Da er den korteste sida halvparten så lang som den lengste. Dette kan bevises ved å se på denne trekanten som halvparten av en likesidet trekant.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License