Reversibilitet

At et barn behersker reversibilitet vil si at det kan forestille seg en handling "i motsatt retning". Begrepet er knyttet til Jean Piagets teorier.

Eksempel: Et barn som behersker reversibilitet (og dessuten tallsymboler etc) vil, ut fra 2+3=5, forstå at 5-3=2. Heller man en mengde vann fra et glass til et annet, kan barnet tenke seg det helt tilbake.

Se mer om reversibilitet i Einar Jahrs artikkel om Piaget og Vygotsky i Matematikk for allmennlærerutdanningen 1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License