Gilles Personne de Roberval

Gilles Personne de Roberval. Født 1602 i Senlis, Frankrike, død 1675 i Paris.

Han begynte å studere matematikk som 14-åring. Ble professor i filosofi 30 år gammel. Studerte spesielt integrasjonsteori, og skrev Traité des indivisibles. Han var også med i Mersennes krets, og diskuterte der mange av tidens problemer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License