Romertall

Romertall er et tallsystem som blant annet ble brukt av romerne.

Romertallsystemet et ikke et plassiffersystem men et additivt tallsystem. Det baserer seg på følgende symboler: I= 1, V= 5, X= 10, L= 50, C= 100, D= 500, M= 1000. Hovedregelen er at man skriver tallet sitt ved å plassere sammen et passende antall av disse symbolene. For eksempel kan tallet trehundreogtjueen (som skrives 321 i titallsystemet) skrives slik: CCCXXI.

Et symbol som står til venstre for et med høyere verdi, blir imidlertid trukket fra: IV betyr ikke seks, men fire (5 - 1).

Romertallene har både fordeler og ulemper sammenliknet med titallsystemet. Det er imidlertid viktig å huske på at romerne ikke brukte vår tids algoritmer til å regne med tall, men derimot brukte abakus. Til dette var romertallene helt greit egnet. Det sies at vårt tallsystem ble introdusert i Europa møtte det motstand fordi man ikke ville ha et tallsystem hvor man kunne tidoble verdien av tallet bare ved å sette på en 0 til slutt.

Wikipedia: Romertall

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License